Πολλαπλή PCR FILMARRAY –
Έλεγχος 20 παθογόνων αναπνευστικής λοίμωξης

Αρχική » Πολλαπλή PCR FILMARRAY –Έλεγχος 20 παθογόνων αναπνευστικής λοίμωξης

Panel του ανώτερου  αναπνευστικού συστήματος

Διενεργείται σε ασθενείς που προσέρχονται με εικόνα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού όπως πυρετό, καταρροή, βήχα, αναπνευστική δυσχέρεια, κ.λπ. Η λήψη γίνεται με ειδικό εύκαμπτο στυλεό από το ρινοφάρυγγα. Το Panel του ανώτερου αναπνευστικού ελέγχει ταυτόχρονα 21 παθογόνα:

 

ΙΟΙ ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Influenza A/B Adenovirus Bordetella pertussis
Parainfluenza 1,2,3,4 Rhinovirus/Enterovirus Bordetella parapertussis
Respiratory Syncytial Metapneumovirus Chlamydophila pneumoniae
MERS-Co Coronavirus HKU1 NL63,229E, OC43 Mycoplasma pneumoniae

 

Panel του κατώτερου  αναπνευστικού συστήματος

Διενεργείται σε ασθενείς που προσέρχονται  με κλινική και ακτινολογική εικόνα λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία), σε δείγματα πτυέλων, βρογχικών εκκριμάτων και εκπλυμάτων. Eλέγχει ταυτόχρονα 34 στόχους:

 

ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά
Adenovirus A.calco- baumannii complex Carbapenemases
Metapneumovirus E. cloacae complex/aerogenes IMP
Rhinovirus/Enterovirus Escherichia coli KPC
Influenza A/B Haemophilus influenzae NDM
Influenza A/B Haemophilus influenzae NDM
Parainfluenza Klebsiella oxytoca Oxa-48-like
Respiratory Syncytial K.pneumoniae group VIM
MERS-Co Moraxella catarrhalis CTX-M
Coronavirus Proteus spp. MRSA
Άτυπα βακτήρια Ps. aeruginosa mecA/C and MREJ
Chlamydia pneumoniae Serratia marcescens
Legionella pneumophila Staphylococcus aureus
Mycoplasma pneumoniae Strept. agalactiae/pyogenes
Str.pneumoniae